Jobs

Tijdens onze inspiratiesessie rond employer branding kregen bedrijven concrete tips om medewerkers aan te trekken

Op vrijdag 5 mei 2023 mochten Deinze Industrie vzw en VDAB een twintigtal bedrijven ontvangen voor een korte inspiratiesessie rond employer branding en toelichting van een nieuwe lokale tewerkstellingsmaatregel voor ondernemingen. We bespraken wat u zelf kan doen om medewerkers aan te trekken en daarbij te bouwen aan een duurzame samenleving waar iedereen kansen krijgt om te leren en te werken. 

Daarnaast presenteerde Stad Deinze ook een nieuwe, interessante tewerkstellingsvorm en de voordelen voor u als ondernemer. De sessie vond plaats in de sfeervolle ontvangstruimte van TwinTech, Industrielaan 2 in Deinze. Achteraf werd koffie of thee en gebak voorzien voor een fijne ontmoeting met collega-ondernemers. 

VDAB bracht een zeer interessante presentatie met een situatieschets van de arbeidsmarkt momenteel. Zo kent Oost-Vlaanderen 80% werkzaamheidsgraad, maar is dat in Deinze iets minder met 75%. Het probleem is daarbij dat voor elke 100 mensen die uitstromen, we er maar 80 kunnen vervangen. Van de niet-werkende werkzoekenden is slechts 1% beschikbaar voor de arbeidsmarkt. 

Hoe kunnen we die mensen aantrekken? Employer branding kan daarbij helpen, door bijvoorbeeld te vertrekken vanuit de medewerker: wat denken de werknemers zelf over het bedrijf? Ook spreken met je medewerkers is daarbij belangrijk. Wees duidelijk wat de voordelen van een job zijn en wat je aanbiedt (ook de value proposition genoemd). Evaluatie- en exit-gesprekken zijn daarbij belangrijk. Waar medewerkers tegenwoordig ook veel belang aan hechten is het aspect van duurzaamheid, maar de 4 belangrijkste factoren waarom mensen zoeken naar een nieuwe job zijn: 

 • Het gebrek aan toekomstperspectief 

 • De werksfeer 

 • Ontevredenheid over de job zelf

 • Ontevredenheid over het loon (komt pas op de 4de plaats) 

Wat zijn dan de belangrijkste pijlers bij employer branding?

 • Authenticiteit 

 • Een duidelijke en consistente aanpak 

 • Heldere communicatie 

Tot slot gaf VDAB een aantal handige, direct toepasbare tips rond emloyer branding:

 • Ga 1 tot 2 keer per jaar (in)formeel in gesprek met je medewerkers 

 • Bied opleidingen aan 

 • Begin met employer branding bij onboarding 

 • Voor de recrutering: 

  • Bepaal een strategie en combineer die met socialmediaplanning 

  • Vergeet niet dat het potentieel vrij groot is: ook werkenden zijn potentieel. Bv. 40% van de bezoekers van vacatures op de VDAB-website zijn werkenden. 

Hieronder vindt u de linken naar de presentaties met de contacten van de sprekers en een link naar de sfeerbeelden van het event.


Banner_Employer_branding_18_x_9_cm.png


  

Schermafbeelding_2022-08-03_154242.jpg

7 concrete initiatieven van Deinze Industrie vzw

1 Employer branding

Jaarlijks organiseert Deinze Industrie vzw samen met VDAB in het voorjaar een webinar rond employer branding. De manier waarop bedrijven worden voorgesteld aan de arbeidsmarkt is belangrijker geworden. Bedrijven moeten zich uitgesproken profileren willen ze nieuwe talenten aantrekken. Het webinar biedt inzichten en directe tools waarmee elk bedrijf onmiddellijk mee aan de slag kan.

2 LinkedIn- en Facebook-vacaturebijdragen

Wekelijks wordt via LinkedIn en Facebook een vacature van een Deins bedrijf geplaatst, met uiteraard een korte intro over het bedrijf/de job. Deze info wordt altijd versterkt door een algemene link met alle full- en halftime jobs in Deinze van de afgelopen maand, te vinden op LinkedIn. Met het continu brengen van een vacature wordt stapsgewijs een beeld gegeven van de talrijke bedrijven in Deinze.

3 LinkedIn- en Facebook-campagne

Eén keer per maand promoten we via LinkedIn en Facebook een algemene visuale over werken/wonen/winkelen in Deinze. Een algemene visual over hoeveel de stad wel heeft te bieden, met een link naar werk. De #werkendichtbijhuis, #jobs, #deinsedoeners (cfr. Campagne Deinze 2040) worden vermeld. De visual wordt gelinkt met alle full- en halftime jobs in Deinze van de afgelopen maand, te vinden op LinkedIn.

4 Deinze Industrie Jobcafé

Jaarlijks in het najaar organiseert Deinze Industrie een fysieke jobbeurs in de Brielpoort in Deinze. De beurs is gericht naar alle types jobs en naar diverse sectoren. Jaarlijks verwelkomen 45 bedrijven (maximum capaciteit) ongeveer 500 bezoekers. Er wordt ook ingezet op klassikale bezoeken van scholieren, gezien de vele secundaire scholen met afstudeerrichtingen in stad Deinze.

5 Ondernemersrubriek in het maandelijks stadsmagazine D17

Het kennen van bedrijven in eigen stad is van groot belang. Burgers hebben vaak geen idee van welke bedrijven er rond hen actief zijn. Daarom wordt maandelijks een bedrijf in de kijker gezet en op een laagdrempelige manier beschreven in het magazine van Stad Deinze: D17. De gepubliceerde bedrijven krijgen steevast reacties op de publicatie. Vanaf midden 2022 wordt de geschreven publicatie aangevuld met een podcast. Dit auditief kanaal biedt nog meer informatie over het bedrijf en de mensen die het bedrijf leiden en spreekt vooral ook jongeren aan.

6 Jobrondes: bezoeken van bedrijven met kandidaten/sollicitanten – samenwerking VDAB

In het voorjaar van 2023 (mogelijks juni 2023) zal voor de eerste keer ingezet worden op Jobrondes, in samenwerking met VDAB. Hierbij selecteert VDAB profielen op basis van vacatures van bedrijven die willen deelnemen aan deze actie. De werkzoekenden leggen het traject (op zaterdagvoormiddag) naar de bedrijven per fiets af (samenwerking met Blue-bike). Deinze Industrie zal vooral inzetten in het aanwerven van bedrijven die willen deelnemen aan deze actie. Naast de gesprekken met de werkzoekenden, kunnen bedrijven open communiceren over bv. een opendeurdag en ook andere geïnteresseerden ontvangen.

Jobdreamday in samenwerking met VOKA

Deinze is een scholierenstad.  Dagelijks volgen +/- 6.000 secundaire scholieren les in Deinze en velen van hen volgen een opleiding in een afstudeerrichting. Jobdreamday richt zich volledig naar scholieren die willen kennis maken met de arbeidsmarkt. Op Jobdreamday bezoeken ze de ganse dag bedrijven (met de fiets), krijgen ze een lunch en een afsluitend moment. Timing nog niet gekend.
Links over arbeidsmarkt

PDF Icon Werkwinkel Deinze | PDF Icon VDAB

Samen met zijn vrouw en kinderen kwam Selim via Brussel in Antwerpen terecht. En ze gingen verder in waar ze goed in waren: bakken.
“Wanneer het over interieur gaat, willen klanten vaak de stukken in het echt zien voor ze iets kopen", klinkt het.
“We speelden reeds enkele jaren met het idee om tijdens de sluitingsdagen van Deboeveries een andere formule toe te passen”, klinkt het.