BEKIJK ONZE 6 PIJLERS:
Wat doen wij voor u?

Deinze Drijfkracht heeft een aantal concrete acties gedefinieerd. U vindt ze hieronder.
MAAR Deinze Drijfkracht wenst vooral een klankbord voor alle ondernemers te zijn.
Wij vullen ons actieprogramma aan met projecten die op specifieke vraag van de ondernemers uitgewerkt worden. Daarom doen wij hier een warme oproep om uw noden te communiceren.
Ondervindt u problemen ? Worstelt u met bepaalde zaken ? Laat het ons weten via info@deinzedrijfkracht.be. Wij werken eraan voor u!

Klimaatgezond_Oost-Vlaanderen.jpg

1. Informatie- en kennisuitwisseling

 • Goeiedag, wie bent u en wat zullen wij voor u doen ?
  Wij vinden het persoonlijk contact met u belangrijk. Want dan kan u makkelijk uw noden en grieven bij ons kwijt. Aarzel niet en bel ons met uw vragen en opmerkingen.
 • Via kennis- en informatie-uitwisselingmomenten leert u uw buren en andere ondernemers van de bedrijventerreinen kennen. Ondernemers leren graag van elkaar en bieden elkaar altijd een helpende hand waar nodig.
 • Deze website biedt aan elk bedrijf een infofiche en vormt zo een bedrijvengids, een krachtige zoekmachine zal elke bezoeker binnen de seconde een antwoord geven op vragen rond “Wie doet wat in Deinze ?”.
  Ook het aanbod van bedrijfspanden te koop/te huur vindt u op deze webstek. 
 • In 2017 ligt het accent inzake informatie-en kennisuitwisseling op milieu en duurzaam ondernemen en dit in het kader van een provinciaal subsidiedossier. Regelmatig zullen vanaf juni 2017 naar alle bedrijfsleiders in Deinze korte berichten worden gestuurd rond deze materie.  Ook netwerkmomenten en een groepsaankoop worden uitgewerkt in het najaar 2017.

 

Klimaatgezond_Oost-Vlaanderen.jpg

2. Mobiliteit

 • Deinze Drijfkracht staat in voor een uniforme bewegwijzering op alle bedrijventerreinen bestaande uit een totem voor elk bedrijf en een centraal infobord aan de ingang(en). Ook de wegwijzers naar de industriezones op het grondgebied van Deinze worden aangepakt. 
 • Een netwerkmoment rond duurzame mobiliteit word door Deinze Industrie, samen met het stadsbestuur en andere relavante partners uitgewerkt voor het najaar 2017.

3. Veiligheid

 • Samen met de politie werken wij aan een buitengewoon buurtinformatienetwerk (BIN): elke bedrijvenvereniging heeft haar eigen BIN. Deinze Drijfkracht zorgt voor een netwerk van deze BIN’s zodat alle informatie omtrent diefstallen, verdachte personen, wagens en handelingen als een lopend vuurtje doorheen de bedrijventerreinen gemeld wordt. Een verwittigd man is er twee waard!

 • Uw brandveiligheid dragen wij hoog in het vaandel. Samen met de brandweercommandant ondersteunen wij uw inspanningen om calamiteiten in uw bedrijf te vermijden. Wij denken daarbij aan ondersteuning bij de opmaak van uw brandpreventiedossier, brandopleidingen voor u en uw personeel, faciliteren van sleutelkluizen, technopreventieve maatregelen.

4. Arbeidsmarkt

 • Vind die witte raaf.
  Personeelsaanwerving is voor elke ondernemer een heikel punt. Daarom groeperen wij alle vacatures in Deinze op een website www.jobsindeinze.be. Wij zorgen ervoor dat uw vacatures online staan en begeleiden u bij de opstelling ervan. Via reclamecampagnes worden zowel werkzoekende als werkende mensen, die een nieuwe uitdaging zoeken, aangesproken. Zo rekruteert u makkelijk en gratis.

5. Milieu en energie

Klimaatgezond_Oost-Vlaanderen.jpg

 • Bedrijven dragen bij tot duurzaam energiebeheer en een leefbaar milieu.
  Deinze Drijfkracht coördineert inzamelingen van afval, onderzoekt mogelijkheden voor alternatieve energiebronnen, informeert over energiebesparende maatregelen, werkt aan de beeldkwaliteit van de bedrijventerreinen, zorgt voor biodiversiteit bij bedrijven, …
 • In het kader van een provinciaal subsidiedossier 'milieu en duurzaam ondernemen', zullen in 2017 intiatieven worden ondernomen om de ondernemers in Deinze beter te informeren.  Zo wordt er een netwwerk avond rond 'duurzame mobiliteit' en 'tips voor ondernemers voor besparingen op energie' georganiseerd in het najaar 2017.  Ook een groepsaankoop en meer bedrijfs informatie inzake milieu, wordt opgezet.